Praćenje fizičkog rasta i razvoja dece

U Oblak Žirafi redovno pratimo pokazatelje fizičkog rasta i razvoja naših polaznika. Ovi pokazatelji podrazumevaju visinu i masu tela, gipkost, snagu, izdržljivost i koordinaciju. Zašto je praćenje ovih pokazatelja važno?

Prvi aspekt našeg interesovanja za telesni status deteta je njegovo zdravlje. U Oblak Žirafi pratimo odnos telesne visine i mase, kao vredan pokazatelj telesnog statusa u mlađem školskom uzrastu. Na telesni status deteta utiču brojni faktori, ali oni koje svakako možemo kontrolisati su unos energije u organizam i njena potrošnja. U Oblak Žirafi, osim kvalitetnog obroka za dete, deo vremena je usmeren na kvalitetnu fizičku aktivnost koja će tu energiju trošiti. Osim potrošnje energije, program fizičkih aktivnosti u Oblak Žirafi poboljšava fizičke sposobnosti dece, kao što su snaga i izdržljivost, a za koje je naučno dokazano da su u vezi sa pojedinim pokazateljima boljeg trenutnog i budućeg zdravlja deteta: manjim rizikom od gojaznosti, kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti i boljim statusom koštano-zglobnog aparata (“Cardiorespiratory Fitness in Childhood and Adolescence Affects Future Cardiovascular Risk Factors: A Systematic Review of Longitudinal Studies”, Mintjens i saradnici, 2018; “The Health Benefits of Muscular Fitness for Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis”, Smith i saradnici, 2014). Ipak, ono što je najvažnije u našem programu jeste da njega ne čine aktivnosti u kojima su deca puki učesnici, već aktivnosti u kojima stiču aktivna znanja i kompetencije o stvaranju zdravih navika u vezi sa ishranom, ali i navika u vezi sa fizičkom aktivnošću. Kroz naš program fizičkih aktivnosti, prilagođenih deci mlađeg školskog uzrasta, svako dete treba da pronađe fizičke aktivnosti koje mu prijaju, a zatim da kroz te fizičke aktivnosti postane kompetentno da se bavi fizičkim vežbanjem uopšte, kao i da otkriva različite rekreativne i sportske aktivnosti kojima će se baviti u budućnosti. Prvi korak ka ovom cilju jeste uživanje dece u motoričkim igrama i fizičkim aktivnostima koje upražnjavamo u Oblak Žirafi, ali i sticanje motoričkih veština koje će doprineti da se osećaju kompetentnijim i samopouzdanijim.

Drugi aspekt našeg interesovanja za telesni status deteta su njegove mentalne, kognitivne sposobnosti. Postoje naučni dokazi da deca koja imaju bolje fizičke sposobnosti – imaju veći mentalni kapacitet (“Do fitter kids have bigger brains?”, Cadenas-Sanchez i saradnici, 2020). Bar dve paradigme su u osnovi ovakvih nalaza. Prva paradigma ukazuje da učenje različitih pokreta i kretanja u svojoj suštini predstavlja učenje, koje, kao i svako drugo učenje, unapređuje mentalne kapacitete onog ko uči. Mozak tokom učenja različitih kretanja stvara sinapse, odnosno veze koje njegovo funkcionisanje čine efikasnijim. Druga paradigma tumači fizičku aktivnost u širem smislu, kao kretanje koje obogaćuje iskustvo pojedinca. Naime, dete koje se kreće će imati ne samo veće kretno iskustvo, nego i veće iskustvo uopšte, odnosno biće u kontaktu sa većim brojem stimulusa (prirodnih i društvenih) nego dete koje nije fizički aktivno. U jednoj šetnji u prirodi ili motoričkoj igri dete je mentalno stimulisano mnogo više nego dete koje nije u pokretu, koje sedi i/ili gleda u ekran.

Iz svih navedenih razloga, program fizičkih aktivnosti u Oblak Žirafi je usmeren na zadovoljavanje potrebe deteta za kvalitetnim kretanjem, na usavršavanje motoričkih veština i poboljšanje fizičkih sposobnosti. Praćenje fizičkog rasta i razvoja nam omogućava uvid u važan aspekt zdravstvenog stanja deteta, ali i kreiranje programa fizičkih aktivnosti koji će delovati u smeru otklanjanja potencijalnih zdravstvenih rizika usled nedovoljne/nekvalitetne fizičke aktivnosti. Merenja koja sprovodimo tokom oktobra i maja svake godine nam omogućavaju da pratimo napredak svakog deteta i zaključujemo o efikasnosti našeg programa fizičkih aktivnosti.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress