Program rada

Dobrodošli u Oblak Žirafa

Title Separator

Program rada produženog boravka za decu – Oblak Žirafa je osmišljen tako da omogući obogaćivanje iskustva deteta: iskustva da vidi voće koje raste, da ga neguje i na kraju i ubere, da napravi neki predmet koji će koristiti njemu ili drugu/drugarici, da svojim razmišljanjem i u saradnji sa drugima reši neki problem i otkrije neko znanje koje će tako postati njegovo, da bude fizički i mentalno aktivno tokom naših eksperimentalnih fizičkih aktivnostii – igara. Naš boravak predstavlja stimulativnu sredinu za socioemocionalni, intelektualni i fizički razvoj deteta.

Program rada obuhvata:

prevoz od škole do ``Oblak Žirafe`` ili obrnuto
zdrav, nutritivno i kalorijski izbalansiran obrok
izrada domaćih zadataka uz stručnu pomoć učitelja
radionice aktivnog učenja (tehnike aktivnog pamćenja, povezivanje znanja i njegove upotrebe u različitim situacijama)
manuelne i umetničke radionice
eksperimentalni program fizičkih aktivnosti zasnovan na igrama saradnje i povećanim kognitivnim zahtevima
poljski radovi (gajenje voća, povrća i cveća)
nastava engleskog jezika
Produženi boravak Zemun - program rada
Aktivno učenje

Tehnike aktivnog pamćenja, povezivanje znanja i njegove upotrebe u različitim situacijama.

Školica sporta

Eksperimentalni program fizičkih aktivnosti zasnovan na igrama saradnje i povećanim kognitivnim zahtevima.

Engleski jezik

Nastava engleskog jezika.

Posetite nas!

Poštovani roditelji, javite nam se i posetite nas kako biste se upoznali sa mogućnostima našeg produženog boravka “Oblak Žirafa”. Naši učitelji i nastavnici Vas čekaju.

Šta nudimo

Title Separator
Zdrav obrok

Zdrav, nutritivno i kalorijski izbalansiran obrok.

Engleski jezik

Nastava engleskog jezika.

Prevoz

Prevoz od škole do “Oblak Žirafe” ili obrnuto.

Radionice aktivnog učenja

Tehnike aktivnog pamćenja, povezivanje znanja i njegove upotrebe u različitim situacijama.

Školica sporta

Eksperimentalni program fizičkih aktivnosti zasnovan na igrama saradnje i povećanim kognitivnim zahtevima.

Umetničke i manuelne radionice

Upotreba različitih materijala i likovnih tehnika.

Oblak Žirafa aktivnosti
Title Separator
Neka aktivno učenje počne

U našoj Oblak Žirafi želimo da obezbedimo sigurnu sredinu u kojoj dete može da istražuje – aktivno uči ono za šta je unutrašnje motivisano. Učitelj u našem produženom boravku vaspitava svojom ličnošću i predstavlja najvažnijeg medijatora između deteta i sveta koji ono otkriva.

Razvijamo socijalne veštine

Veoma je važno da dete bude svesno svojih osobina, specifičnosti, kvaliteta, vrlina, mana…Na taj način će biti sposobno da shvati osobine drugih, da prihvati različitosti i da pokaže empatiju. U našem produženom boravku za decu važan deo programa čine aktivnosti koje unapređuju socioemocionalne kvalitete dece, njihovo samopouzdanje i rad u kolektivu.

Svestranom detetu je potrebna raznolikost aktivnosti

Dete istražuje svet na više načina: kroz praktične aktivnosti, iskustveno (putem pokušaja), kroz razmišljanje, posmatranje, uočavanje… Upravo zato program produženog boravka za decu – Oblak Žirafa sadrži najrazličitije radionice na kojima dete uči na različite načine, svojim tempom. Deca učestvuju u majstorskim radionicama gde prave predmete od upotrebne vrednosti, umetničkim radionicama gde ispoljavaju svoju kreativnost stvarajući umetnička dela, radionicama mozganja gde samostalno i u grupi rešavaju “detektivske misterije”, u eksperimentalnim aktivnostima školice sporta Sportomanija koje obuhvataju igre koordinacije za unapređenje fizičkih i kognitivnih sposobnosti dece, u radionicama za obradu umetničkog sadržaja – filma, predstave, knjige..

Radost pokreta

Saradnja Oblak Žirafe i školice sporta Sportomanija je omogućila primenu programa fizičkih aktivnosti koji angažuju ukupnost potencijala deteta. Ove aktivnosti su orijentisane na igre u kojima se razvija spretnost deteta i aerobna izdržljivost za koje se pokazalo da su u vezi sa kognitivnim kapacitetima. Takođe, u aktivnostima dete ima priliku da radi u manjim grupama i da tako postane svesno svog doprinosa uspehu grupe, bilo da se taj doprinos temelji na fizičkim sposobnostima deteta, njegovom misaonom doprinosu ili na saradničkim kvalitetima.

Šta želimo da razvijemo kod dece
Title Separator

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress